top of page

Galeria wydarzeń

Kartka z kalendarza - dzień 41 i 42 - Powstanie Warszawskie


Trwają ciężkie walki w Śródmieściu o domy pomiędzy Nowym Światem a rejonem pl. Napoleona i Bracką. Niemcy atakują Pocztę Główną, zdobywając budynek przy ul. Wareckiej 11, skąd niedługo zostają wyparci w wyniku powstańczego kontrataku. Niemcy za wszelką cenę dążą do opanowania Alej Jerozolimskich, jako ewentualnej drogi odwrotu. Zacięte walki o każdy dom trwają wiele godzin. Nieprzyjaciel przenika na Bracką, Chmielną, Górskiego, obsadza domy przy Alejach Jerozolimskich 36, Marszałkowskiej 100 i 102, Widok 25. W pozostałych budynkach utrzymują się powstańcy. Umiera dowódca drużyny batalionu „Parasol”, plut. pchor. Józef Szczepański, autor „Pałacyku Michla”. Dowództwo AK przekazuje Niemcom pismo, w którym żąda gwarancji dla powstańców, ludności cywilnej i władz cywilnych i oznajmia, że bez pisemnego ujęcia tych szczegółów dalsze prowadzenie pertraktacji jest niemożliwe. W odpowiedzi na pismo o godzinie 11.00 gen. Rohr udziela wymaganych gwarancji. Żąda też kapitulacji do godz. 16.00. Powstańcy żądają potwierdzenia gwarancji przez gen. Georga-Hansa Reinhardta. Rusza natarcie Armii Czerwonej na Pragę. Wojska 1 Frontu Białogórskiego wkraczają na warszawską Pragę. W walkach biorą udział też udział polskie jednostki 1 Dywizja Piechoty im Tadeusza Kościuszki, pododdziały 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i 13. pułku Artylerii Pancernej. 1 Dywizja im. Tadeusza Kościuszki dociera do Anina i odrzuca Niemców za szosę Mińsk Mazowiecki - Warszawa. Samoloty sowieckie bombardują lotniska na Bielanach i Okęciu. Dochodzi do pierwszej walki powietrznej nad Warszawą. Jeden z samolotów niemieckich zostaje zestrzelony i spada do Parku Łazienkowskiego. Polskie Radio ogłasza nazwiska 28. niemieckich dowódców odpowiedzialnych za zniszczenie Warszawy. Dzień później listę przytacza „Dziennik Polski” i „Dziennik Żołnierza” w Londynie oraz zostaje ona podana w serwisach BBC.Samoloty niemieckie bombardują kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Łazienkowskiej. Pod gruzami ginie kilkadziesiąt osób cywilnych. W pozostałych dzielnicach niemieckie działania bojowe słabną. Gen. Bór Komorowski wysyła do marszałka Rokossowskiego depeszę z prośbą o nawiązaniu bezpośredniej łączności radiowej.

Wyjątkowe kartki z kalendarza! Tylko u nas możecie przeczytać wydarzenia ze wszystkich 63 dni Powstania Warszawskiego. Sprawdzajcie codziennie!


Starsze posty
bottom of page