top of page

Galeria wydarzeń

Kartka z kalendarza - dzień 23, 24 i 25 - Powstanie Warszawskie

23 SIERPIEŃ 1944

Środa

imieniny Róży, Apolinarego wsch. sł. 5.48; zach. sł. 20.01; śr. temp. powietrza 19°C rano pochmurno, po południu przejaśnienia; stan wody w Wiśle 93 cm


Po ciężkich walkach, grupa 250. powstańców pod dowództwem mjr „Woli” zdobywa kościół Świętego Krzyża (Krakowskie Przedmieście 3), gdzie uwalniają kilkadziesiąt osób, w tym 8. księży. Powstańcy zdobywają również sąsiedni budynek Komendy Policji. Ginie 30. Niemców, a 80. dostaje się do niewoli. Powstańcy uwalniają 20. polskich policjantów. Poprawia się znacznie sytuacja obrońców Nowego Światu. Po dwóch dobach walk, o świcie 23. sierpnia zdobyta zostaje stacja telefonów przy ul. Piusa XI tzw. mała PAST-a. Ginie 21. Niemców, 76. dostaje się do niewoli. W ręce powstańców wpadają trzy samochody i sporo broni. Po kilku godzinach w sprawie jeńców zgłaszają się do polskiego dowództwa niemieccy parlamentariusze. Odchodzą z odpowiedzią ppłk Jana Szczurka-Cergowskiego, że strona polska nie będzie pertraktować z przedstawicielami armii, która morduje jeńców, rannych i ludność cywilną. Na rogu Hipotecznej i Daniłowiczowskiej powstańczy karabin maszynowy zestrzeliwuje niemiecki samolot bombardujący Stare Miasto.

Nie udaje się atak powstańców z oddziału „Krybara” na Uniwersytet. Powstańcy forsują bramę, rozbijają bunkry, wdzierają się na dziedziniec, tam natrafiają jednak na ogień zaporowy i muszą się wycofać. W akcji biorą udział powstańcze samochody pancerne: zdobyczny oraz własnej produkcji „Kubuś”. Podział Podobwodu Śródmieście Południowe na odcinki Zachodni, Północny i Wschodni. W operacji zrzutowej nad Warszawą ochotniczo uczestniczy gen. bryg. Ludomir Rayski, przedwojenny dowódca lotnictwa i zastępca II wiceministra spraw wojskowych.
Wyjątkowe kartki z kalendarza! Tylko u nas możecie przeczytać wydarzenia ze wszystkich 63 dni Powstania Warszawskiego. Sprawdzajcie codziennie!


Starsze posty
bottom of page