top of page

Galeria wydarzeń

Kartka z kalendarza - Dzień 10, 11, 12 - Powstanie Warszawskie

10. po południu samoloty niemieckie rozrzucają nad Warszawą ulotki wzywające ludność stolicy do opuszczenia miasta. Nocą z 9. na 10., nad Środmieściem i Mokotowem pojawiają się brytyjskie samoloty. Dokonują udanych zrzutów broni i amunicji. Pierwszy zrzut broni dociera też do oddziałów z Kampinosu. W nocy z 11. na 12. załoga Starego Miasta przejmuje zrzuty broni i amunicji. Pada ostatni punkt oporu na Ochocie, „Reduta Wawelska”. Oddziały ppor. Jerzego Gołembiewskiego „Stacha” ewakują się kanałami w kierunku Śródmieścia i Mokotowa. Oddziały RONA opanowują Ochotę i Al. Jerozolimskimi zbliżają się do Placu Starynkiewicza. 12. zapadła decyzja o przeniesieniu Komendy Głównej AK z silnie ostrzeliwanej szkoły przy ulicy Barokowej 6 do gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Długiej 7. W rejonie Placu Starynkiewicza do ataku przystępują oddziały RONA. Po ciężkich walkach nieprzyjaciel zmusza oddziały Zgrupowania „Chrobry II” do wycofania się z budynku Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji, Domu Turystycznego, gmachu Wojskowego Instytutu Geograficznego i Starostwa Powiatowego. „Chrobry II” utrzymuje północną stronę Al. Jerozolimskich, z Domem Kolejowym i Dworcem Pocztowym. Równocześnie nieprzyjaciel naciera wzdłuż ul. Grzybowskiej i z Chłodnej wzdłuż Żelaznej i Waliców. Atak zostaje odparty.

Wyjątkowe kartki z kalendarza! Tylko u nas możecie przeczytać wydarzenia ze wszystkich 63 dni Powstania Warszawskiego. Sprawdzajcie codziennie!


Starsze posty
bottom of page